• Hỗ trợ doanh nghiệp
Doanh nghiệp được giải đáp những vướng mắc về thuế (12/24/2011)

Ngày 28/7, VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) chi nhánh Thanh Hóa đã phối hợp với cục thuế Thanh Hóa tổ chức hội nghị đối thoại giữa ngành thuế với các doanh nghiệp để cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh.

Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp với ngành thuế

Để thực hiện năm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nắm vững và thực hiện một cách đúng đắn, hiệu quả pháp luật về Thuế của Bộ  Tài chính và Tổng cục Thuế, đồng thời giải quyết kịp thời những vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến pháp luật về thuế. VCCI tại Thanh Hoá đã tổ chức đối thoại nhằm giải thích những vướng mắc liên quan tới ngành thuế.

Tại hội nghị, đại diện hàng trăm doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn Thanh Hóa đã tham gia hội nghị và trực tiếp đối thoại với ngành thuế về những khó khăn vướng mắc trong thủ tục thuế.