Bắt đầu kiểm toán quỹ bình ổn xăng dầu (01/06/2012)
Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết, ngày 22-7 cơ quan này bắt đầu tiến hành kiểm toán quỹ bình ổn giá xăng dầu, cụ thể, sẽ thực hiện kiểm toán toàn bộ các khoản liên quan đến doanh thu, chi phí, lợi nhuận của các DN.

KTNN cũng sẽ làm rõ việc sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu của các DN, giá thực tế, chi phí và số tiền đã sử dụng từ quỹ bình ổn… Bộ Tài chính cho biết đang xem xét tính lãi quỹ bình ổn giá xăng dầu để đảm bảo công bằng cho người tiêu dùng.

Với mức lãi suất cho vay 18-20%/năm thì số tiền lãi sẽ là không nhỏ. Theo quy định, mức trích quỹ bình ổn cho xăng hiện là 400 đồng/ lít, còn các loại dầu là 300 đồng/lít, kilôgram. Ở khía cạnh khác, một số ý kiến cho rằng, quỹ bình ổn xăng dầu phải lấy từ lợi nhuận của DN thay vì lấy tiền đóng góp của người dân (tính vào giá bán xăng dầu) như hiện nay.