Dịch vụ
Dịch vụ kiểm toán là một trong những dịch vụ chủ chốt của chúng tôi. Trong nền kinh tế hiện nay, với những yêu cầu khắt khe trong việc tuân thủ hệ thống luật pháp và các quy định hiện hành của từng ngành nghề...

Xem tiếp

VIHAAC được hình thành và phát triển từ khởi đầu là một đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ kế toán. Dịch vụ kế toán của VIHAAC đã được Bộ Tài chính và đông đảo khách hàng tín nhiệm và đánh giá cao. Đây cũng là một trong các lĩnh vực...

Xem tiếp

Trong hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp luôn phải tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất để vừa thu được lợi nhuận cao vừa tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước. Các chuyên gia tư vấn của VIHAAC với kiến thức sâu rộng, am hiểu về pháp luật cùng với kinh nghiệm làm việc thực tiễn đã cung cấp cho các ...

Xem tiếp

Nhằm phục vụ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn trong quá trình quản lý, không có thời gian theo học các chương trình dài hạn.

Xem tiếp