Dịch vụ đào tạo

Nhằm phục vụ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn trong quá trình quản lý, không có thời gian theo học các chương trình dài hạn. Dịch vụ đào tạo đảm bảo bằng tính ứng dụng cao, thực tế được chia sẻ bởi các chuyên gia, giảng viên chuyên ngành tài chính kế toán đã có nhiều kinh nghiệm thực tế với doanh nghiệp.

Với số lượng học viên, cộng tác viên đông đảo là các kế toán, kế toán trưởng, giám đốc các doanh nghiệp tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Biên Hòa – Đồng Nai, Quảng Ninh, Hải Dương, TP Vinh, Hải Phòng… tạo ra cơ hội giao lưu trao đổi định kỳ và bất thường một cách tích cực và hiệu quả ứng dụng cao.