Dịch vụ kế toán

VIHAAC được hình thành và phát triển từ khởi đầu là một đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ kế toán. Dịch vụ kế toán của VIHAAC đã được Bộ Tài chính và đông đảo khách hàng tín nhiệm và đánh giá cao. Đây cũng là một trong các lĩnh vực mà VIHAAC có các nguồn lực đông đảo và nhiều kinh nghiệm. VIHAAC đã cung cấp cho các khách hàng nhiều loại dịch vụ kế toán bao gồm:

–      Tổ chức bộ máy kế toán và tuyển chọn nhân viên phòng kế toán;

–      Tổ chức và chuyển giao hệ thống thông tin kế toán dựa trên máy tính;

–      Làm dịch vụ kế toán tại chỗ hoặc giám sát kết quả kế toán doanh nghiệp;

–      Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán theo quy định của chế độ kế toán hiện hành;

–      Thực hiện chế độ ghi chép ban đầu và tổ chức từng phần hành nghiệp vụ;

–      Lập kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính định kỳ;

–      Chuyển đổi sổ sách kế toán cho phù hợp với chế độ kế toán mới;

–      Xử lý kế toán trong khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp;

–      Xây dựng hệ thống phân cấp tài chính và kế toán phù hợp với mô hình của từng doanh nghiệp.

–      Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán cho các doanh nghiệp mới thành lập;Xây dựng hệ thống thông tin kinh tế nội bộ phục vụ công tác quản trị – kinh doanh;

–      Rà soát, phân tích, cải tổ, hợp lý hoá bộ máy kế toán – tài chính đã có sẵn;

–      Tư vấn giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng các qui định về việc lập chứng từ, luân chuyển chứng từ, mở và ghi sổ kế toán, việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, soát xét, điều chỉnh số liệu kế toán và khoá sổ kế toán, lập báo cáo kế toán, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư… theo qui định.

Đặc biệt VIHAAC đã cùng cán bộ của Tổng Cục thuế và các Cục thuế ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải phòng, Nam Định, Hưng Yên… giúp đỡ và hướng nhiều doanh nghiệp tư nhân, các hộ kinh doanh tư nhân mở và ghi chép sổ kế toán theo quy định của Nhà nước. Thông qua hoạt động này, VIHAAC đã hỗ trợ cơ quan thuế, cơ quan tài chính nắm bắt được tình hình hoạt động của các hộ kinh doanh từ đó có cơ sở để điều chỉnh mức thu và có căn cứ nghiên cứu chính sách thuế đối với khu vực kinh tế này.