Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán là một trong những dịch vụ chủ chốt của chúng tôi. Trong nền kinh tế hiện nay, với những yêu cầu khắt khe trong việc tuân thủ hệ thống luật pháp và các quy định hiện hành của từng ngành nghề, ý kiến của kiểm toán viên có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quyết định của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tượng quan tâm khác.

Hoạt động kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững và hiệu quả của thị trường vốn, thị trường tài chính. Chất lượng của kiểm toán độc lập là yếu tố sống còn để các nhà đầu tư, cổ đông, nhà hoạch định chính sách và các đối tượng khác tin tưởng vào quy trình lập báo cáo tài chính cũng như việc công bố các thông tin của báo cáo tài chính. Chính vì vậy, các kiểm toán viên khi được trang bị những kiến thức đầy đủ về kế toán, tài chính, kỹ thuật kiểm toán cao, và có được những hoài nghi mang tính nghề nghiệp sẽ là cơ sở để hình thành nên một cuộc kiểm toán có chất lượng cao.

Phương pháp kiểm toán của chúng tôi là tập trung tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Qua đó, cùng với kinh nghiệm thực tiễn có được trong nhiều năm, chúng tôi có thể đưa ra các ý kiến tư vấn có giá trị đối với công việc kinh doanh của khách hàng cũng như gợi ý để hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng.

Dịch vụ kiểm toán của VIHAAC bao gồm:

Kiểm toán báo cáo tài chính thường niên cho các loại hình doanh nghiệp;

Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư, quyết toán dự án, các công trình xây dựng cơ bản;

Kiểm toán báo cáo tài chính các dự án do các tổ chức Quốc tế tài trợ;

Kiểm toán hoạt động;

Kiểm toán tuân thủ;

Kiểm toán bộ phận trên Báo cáo tài chính (kiểm toán vốn đầu tư của chủ sở hữu, kiểm toán vốn chủ sở hữu, kiểm toán công nợ phải thu…);

Kiểm toán vì mục đích thuế.

Dịch vụ thẩm định giá:

Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa;

Thẩm định giá trị máy móc, thiết bị;

Thẩm định bất động sản;

Xác định giá trị tài sản thế chấp, cầm cố, vay vốn Ngân hàng;

Xác định giá trị quyết toán công trình xây dựng cơ bản;

Xác định giá trị tài sản chung để góp vốn liên doanh, liên kết;

Định giá tài sản theo nhu cầu của khách hàng.

Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính

Kiểm toán Báo cáo Tài chính là hoạt động chủ yếu của Công ty chúng tôi hiện nay. Cung cấp dịch vụ cho hầu hết các khách hàng thuộc mọi loại hình doanh nghiệp ở các ngành nghề khác nhau, chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế, luôn sẵn sàng phục vụ tất cả các Doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Việc Kiểm toán hàng năm sẽ được tiến hành bằng các đợt Kiểm toán sơ bộ và Kiểm toán kết thúc theo lịch trình đã thỏa thuận với khách hàng.

Quy trình Kiểm toán Báo cáo Tài chính được xây dựng trên cơ sở:

–    Tuân thủ các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hiện hành.

–    Tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ chung của Quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp.

–    Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán: Độc lập, Chính trực, Khách quan, Thận trọng và Bảo mật các thông tin có được trong quá trình Kiểm toán…

–    Phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh và môi trường Luật pháp Việt Nam.

Quá trình Kiểm toán của chúng tôi luôn gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và tư vấn đã góp phần hoàn thiện Hệ thống Kiểm soát nội bộ, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính của Doanh nghiệp và trong nhiều trường hợp, chúng tôi đã giúp Doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình.

Dịch vụ kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản

Hoạt động Thẩm định, Kiểm toán Quyết toán Vốn đầu tư & Xây dựng cơ bản là một trong những hoạt động nổi trội của VIHAAC. Các dịch vụ mà chúng tôi đã, đang và sẵn sàng cung cấp cho các khách hàng thuộc mọi lĩnh vực trên toàn quốc bao gồm:

  • Kiểm toán xác định giá trị Dự toán, giá trị Quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản
  • Thẩm định giá trị tài sản là nhà cửa, đất đai, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải…
  • Xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ cho mục đích cổ phần hóa
  • Tư vấn đầu tư và xây dựng cơ bản.

Các dịch vụ thực hiện dựa trên cơ sở tuân thủ những quy định hiện hành của Nhà nước về Quản lý đầu tư Xây dựng cơ bản đối với các loại Dự án có Vốn đầu tư nước ngoài, Vốn đầu tư trong nước, tôn trọng tính hiện hữu, hợp lý và tính thị trường.

Các Báo cáo được Kiểm toán sẽ giúp Quí vị hoàn tất thủ tục và các bước phê duyệt Quyết toán Vốn đầu tư, giá trị Quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản trước khi công trình được đưa vào sử dụng, đồng thời kết quả các dịch vụ nêu trên sẽ cung cấp cho Quí vị những thông tin và tài liệu, số liệu đáng tin cậy trong việc lựa chọn đối tác đầu tư, cùng các mục đích thế chấp, chuyển nhượng, cổ phần hóa, giải thể, phá sản Doanh nghiệp theo Luật.