Tư vấn kế toán

Mối quan tâm của Quí vị

Quý vị đang muốn hoàn thiện lại hệ thống chứng từ sổ sách, Báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo đúng quy định hiện hành và thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư

Quý vị muốn đảm bảo tính chuyên nghiệp và đạt được lợi ích kinh tế cao

Quý vị muốn tiết kiệm các khoản chi phí trực tiếp, chi phí đào tạo…

Năng lực của chúng tôi

VIHAAC hiểu rằng tài chính và kế toán của một Công ty luôn đi liền và liên quan chặt chẽ với nhau. Để  hoạt động của doanh nghiệp đạt hiệu quả, điều cần thiết và nhiệm vụ hàng đầu của mỗi Công ty là xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của mình.

Với các chuyên viên giàu kinh nghiệm, tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng trong nước và nước ngoài, được đào tạo bởi các Công ty kiểm toán hàng đầu Quốc tế, chúng tôi sẽ tư vấn giúp quý vị hoàn thiện hệ thống giấy tờ, sổ sách và Báo cáo của Quý vị theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Dịch vụ của chúng tôi

Xây dựng hệ thống giấy tờ chứng từ chuẩn của DN.

Xây dựng, định nghĩa hệ thống tài khoản doanh nghiệp sử dụng

Xây dựng hệ thống định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Xây dựng hệ thống sổ sách kế toán

Xây dựng hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của DN

Xây dựng hệ thống báo cáo thuế GTGT và qyết toán thuế TNDN

Xây dựng quy chế tài chính của doanh nghiệp

Xây dựng nội quy và trách nhiệm của người làm kế toán

Xây dựng định mức chi phí cho từng kỳ kế toán

Xây dựng bảng định mức chi phí và phân tích điểm hoà vốn

Phương pháp kiểm soát chặt chẽ tài chính của DN