Giới thiệu
Công ty TNHH Tư Vấn Và Kiểm toán VIHA được thành lập từ năm 2007, được sự hỗ trợ hợp tác đào tạo của các Công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam và Quốc tế, với nhiều kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ chuyên ngành kiểm toán, tư vấn tài chính, kế toán, thuế, đào tạo và quản lý nguồn nhân lực cho tất cả các khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động tại Việt Nam.

Xem tiếp

Những thách thức và cơ hội của hôm nay đòi hỏi phải có một phương hướng chiến lược. Tầm nhìn và chiến lược của chúng tôi cho thập niên 2010, được phát triển trong sự phối hợp giữa các thành viên Ban lãnh đạo Công ty và các chi nhánh thành viên trong hệ thống Công ty, tập trung vào việc củng cố vị thế của VIHAAC, đảm bảo uy tín và chất lượng trong tất cả các hoạt động kinh doanh và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Xem tiếp

VIHAAC có đội ngũ gần 40 nhân viên chuyên nghiệp đã tốt nghiệp đại học và trên đại học cả trong và ngoài nước, trong đó có gần 10 kiểm toán viên được Bộ Tài chính cấp chứng chỉ kiểm toán viên hành nghề, có kinh nghiệm làm việc lâu năm và được đào tạo bài bản qua các lớp đào tạo của Liên minh Châu Âu, Mỹ…

Xem tiếp