Nhân sự

VIHAAC có đội ngũ gần 40 nhân viên chuyên nghiệp đã tốt nghiệp đại học và trên đại học cả trong và ngoài nước, trong đó có gần 10 kiểm toán viên được Bộ Tài chính cấp chứng chỉ kiểm toán viên hành nghề, có kinh nghiệm làm việc lâu năm và được đào tạo bài bản qua các lớp đào tạo của Liên minh Châu Âu, Mỹ… và các chương trình phối hợp đào tạo của VIHAAC với các Công ty kiểm toán Quốc tế hàng đầu thế giới.

DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA VIHAAC

Nhân sự

Profile

BAN CỐ VẤN

Ông Đinh Ngọc Tùng MBA-Giám đốc Dự án CafeF, VCCorp
Ông Phạm Văn Cung MBA, ACPA, Chuyên gia tài chính Ngân hàng Thế Giới (World Bank)

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Bà Nguyễn Thị Việt Hằng Tổng Giám đốc, Chủ nhiệm kiểm toán, CPA
Ông Lã Quang Vinh Chủ nhiệm kiểm toán, CPA
Bà Nguyễn Thị Ngọc Trân Chủ nhiệm kiểm toán, CPA
Ông Trần Xuân Hoài Chủ nhiệm kiểm toán, CPA, MBA
Bà Trang Bích Thảo Chủ nhiệm kiểm toán, CPA