Tầm nhìn và chiến lược

Những thách thức và cơ hội của hôm nay đòi hỏi phải có một phương hướng chiến lược. Tầm nhìn và chiến lược của chúng tôi cho thập niên 2010, được phát triển trong sự phối hợp giữa các thành viên Ban lãnh đạo Công ty và các chi nhánh thành viên trong hệ thống Công ty, tập trung vào việc củng cố vị thế của VIHAAC, đảm bảo uy tín và chất lượng trong tất cả các hoạt động kinh doanh và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Tầm nhìn của chúng tôi được thực hiện bằng sự tôn trọng cao của đông đảo cộng đồng các bên có liên quan, và bằng:

Sự lựa chọn hàng đầu của các tài năng từ khắp đất nước, xuất phát từ uy tín, văn hóa công ty và sự đa dạng hoạt động của chúng tôi. Sự lựa chọn hàng đầu của hầu hết các khách hàng, thu hút bằng chiều rộng và chiều sâu của các dịch vụ tầm cỡ quốc gia và quốc tế của chúng tôi trong từng phân khúc thị trường.

Với sự đầu tư và phát triển mạnh mẽ hệ thống các Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và Quảng Bình, chúng tôi sẽ phục vụ chu đáo cho các khách hàng đang hiện diện trên khắp mọi miền của đất nước.

Cần có tầm nhìn để tạo ra các biện pháp thành công có ý nghĩa. Ban Lãnh đạo của chúng tôi cam kết công khai quá trình đạt được những mục tiêu chiến lược này.