Phương pháp luận
Kiểm tra xác nhận tính trung thực, hợp lý của các số liệu được trình bày trên Báo cáo tài chính của Công ty. Nêu lên những điểm hạn chế trong hệ thống quản lý và kiểm soát của Công ty trong các năm qua và đưa ra những khuyến nghị nhằm khắc phục những điểm hạn chế đó.

Xem tiếp

Khi bắt đầu công việc kiểm toán chúng tôi tổ chức gặp gỡ với đại diện Ban giám đốc của Quý Công ty và các nhà quản lý liên quan đến công tác kiểm toán. Những cuộc gặp mặt này bao gồm cả việc khảo sát, kiểm tra tổng quát các thủ tục của việc kiểm toán, kế hoạch thực hiện và thời gian cho công việc.

Xem tiếp

Giá phí kiểm toán được tính trên cơ sở khối lượng công việc, năng lực chuyên môn của các kiểm toán viên, kỹ thuật viên cũng như các khoản chi phí phục vụ để hoàn thành dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm của Quý Công ty với chất lượng tốt nhất.

Xem tiếp

Chỉ cần khách hàng đưa ra ý tưởng và yêu cầu logic, chúng tôi sẽ tư vấn chuyên môn, tư vấn công nghệ và thực hiện dự án. VIHAAC có chuỗi giá trị dài trong tất cả các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho nên chắc chắn mang lại cho khách hàng lợi ích cao nhất, chi phí đầu tư so với sự vững mạnh của khách hàng là nhỏ nhất.

Xem tiếp