Phí kiểm toán

Giá phí kiểm toán được tính trên cơ sở khối lượng công việc, năng lực chuyên môn của các kiểm toán viên, kỹ thuật viên cũng như các khoản chi phí phục vụ để hoàn thành dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm  của Quý Công ty với chất lượng tốt nhất.

Giá phí kiểm toán của chúng tôi khi đưa ra còn ràng buộc bởi các định mức Nhà nước (nếu có). Mục tiêu của chúng tôi là luôn cố gắng đưa ra một giá phí hợp lý nhất.