Cơ hội nghề nghiệp
Với nhu cầu phát triển nhân lực cho những kế hoạch phát triển trong năm 2012, công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VIHA có nhu cầu tuyển 10 trợ lý kiểm toán với các yêu cầu sau:

Xem tiếp