Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VIHA

Giới Thiệu về VIHA
Về chúng tôi

Giới Thiệu về VIHA

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VIHA được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102132220 cấp ngày 3 tháng 1 năm 2007 có trụ sở chính đặt tại TP Hồ Chí Minh và 02 Chi nhánh tại Hà Nội & Gia Lai. VIHA là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ:

  • KIỂM TOÁN & ĐẢM BẢO.
  • TƯ VẤN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH.
  • TƯ VẤN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ.

Chúng tôi hướng tới việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp chủ động hoàn thiện hiệu quả kinh doanh bằng phương pháp thực tiễn đã được tích lũy tại thị trường Việt Nam và tối đa hóa việc chuyển giao kiến thức.

Kiểm Toán & Đảm Bảo

Kiểm Toán & Đảm Bảo

Kiểm toán không chỉ là những con số. Đó là về việc chứng thực những thành tích và thách thức, đồng thời giúp đảm bảo những nền tảng vững chắc cho những khát vọng trong tương lai. ViHa làm sáng tỏ những gì, như thế nào và tại sao thay đổi để bạn luôn sẵn sàng hành động trước.
Tư Vấn Quản Trị Tài Chính

Tư Vấn Quản Trị Tài Chính

Cấu trúc giao dịch nhằm đảm bảo cơ cấu giao dịch được tối ưu, bao gồm và không giới hạn ở việc phối hợp chặt chẽ với nhóm tư vấn pháp luật và thuế.
Tư Vấn Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ

Tư Vấn Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ

Dịch vụ kiểm toán nội bộ của chúng tôi sẽ hỗ trợ Công ty có cái nhìn độc lập và khách quan trong việc đánh giá liệu hệ thống kiểm toán nội bộ đã được thiết kế, triển khai và hoạt động một cách hiệu quả.

Câu Hỏi Thường Gặp?

Câu Hỏi Thường Gặp?

Đưa ra các tư vấn có tính thực tiễn nhằm cải thiện chức năng kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp.Đưa ra ý kiến đảm bảo với Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán về liệu chức năng kiểm toán nội bộ đã có đủ nguồn lực cần thiết và được quản lý phù hợp.
Thêm vào đó, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển lâu dài cần xây dựng được cơ chế tài chính thống nhất, phù hợp với quy mô và mô hình của công ty, kế hoạch tài chính cũng cần được xây dựng tổng thể và chi tiết 
Các khoản mục thuế cũng được đánh giá rủi ro và bị kiểm tra bởi thủ tục kiểm toán tương tự như các khoản mục khác trên báo cáo tài chính để bảo đảm các nghĩa vụ thuế không có những sai sót làm ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính. Ngoài ra, tính tuân thủ các quy định về thuế cũng được kiểm toán xem xét để bảo đảm không có những rủi ro tiềm tàng về các khoản phạt thuế trọng yếu.
Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực kiểm toán.
Testimonials

Nhận xét khách hàng