Ban Điều Hành

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VIHA

Ông NGUYỄN QUANG TRUNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông Nguyễn Quang Trung đã có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán. Từ năm 2015 đến 2021, ông Trung đã làm...
 • Ông Nguyễn Quang Trung đã có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán.
 • Từ năm 2015 đến 2021, ông Trung đã làm việc cho Tập đoàn Vingroup với các vai trò lãnh đạo tài chính chủ chốt tại cả trụ sở chính và các công ty con, bao gồm: Giám đốc Tài chính Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec,
 • Giám đốc Tài chính - Kế hoạch cho các Khối Dịch vụ, Hạ tầng, Xã hội, Giáo dục, Công nghệ, Bất động sản và Du lịch.
 • Trước khi gia nhập Vingroup, ông đã có 10 năm kinh nghiệm tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam liên quan đến nhiều hoạt động kiểm toán và tư vấn (bao gồm cả kiểm toán tài chính và luật định, chuyển đổi IFRS, thẩm định tài chính và đánh giá kiểm soát nội bộ) với nhiều khách hàng từ các ngành khác nhau như bất động sản, khách sạn, sản xuất, thương mại, giải trí.
 • Ông Trung hiện là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Vương quốc Anh (ACCA), Hiệp hội Kiểm toán Hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA).
Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VIHA

Bà NGUYỄN THỊ VIỆT HẰNG

TỔNG GIÁM ĐỐC
Bà Nguyễn Thị Việt Hằng đã có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn giải pháp doanh nghiệp và tổ chức...
 • Bà Nguyễn Thị Việt Hằng đã có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn giải pháp doanh nghiệp và tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Bà Hằng tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân chuyên ngành kiểm toán và là sáng lập viên Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VIHA vào năm 2007.
 • Từ ngày thành lập đến năm 2020, bà Hằng đã lãnh đạo và trực tiếp điều hành công việc kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, tư vấn quyết toán và hoàn thuế, tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ, tư vấn tái cấu trúc, mua/bán doanh nghiệp cho rất nhiều khách hàng trong các lĩnh vực khác nhau như xây dựng, bất động sản, khách sạn, thương mại, công nghệ, viễn thông, tạm nhập tái xuất, ngân hàng.
 • Bà Hằng hiện là thành viên của Hiệp hội Kiểm toán Hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA).
Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VIHA

Ông NGUYỄN HOÀNG LƯƠNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông Nguyễn Hoàng Lương đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cầu đường, giám sát định lượng xây dựng, tư...
 • Ông Nguyễn Hoàng Lương đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cầu đường, giám sát định lượng xây dựng, tư vấn và quản lý chất lượng xây dựng, giám sát thi công xây dựng, và quản lý dự án.
 • Ông Lương tốt nghiệp trường Đại học Xây dựng Hà Nội chuyên ngành xây dựng cầu đường và đã từng kinh qua nhiều vị trí chủ chốt ở nhiều công ty như: Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt từ năm 2016 đến năm 2018, Trưởng phòng đất đai Công ty Gamuda Land Việt Nam từ năm 2008 đến năm 2012, hay Cán bộ dự án Công ty TNHH Phát triển T.H.T từ năm 2007 đến năm 2008.
 • Ông Lương hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng kiểm toán xây dựng cơ bản và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của VIHA.

ÔNG VÕ HOÀNG SA

  • Trưởng phòng kiểm toán XDCB
  •  Kỹ sư xây dựng dân dụng

BÀ TRANG BÍCH THẢO

  • Chủ nhiệm kiểm toán
  • Kiểm toán viên công chứng Việt Nam (CPA)

ÔNG TẠ VĂN DƯƠNG

  • Chủ nhiệm kiểm toán
  • Kiểm toán viên công chứng Việt Nam (CPA)

ÔNG LÃ QUANG VINH

  • Chủ nhiệm kiểm toán
  • Kiểm toán viên công chứng Việt Nam (CPA)

ÔNG ĐINH NGỌC TÙNG

  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
  • Giám đốc Dự án CafeF, VCCorp
  • Cố vấn

ÔNG NGUYỄN THỌ HẢI

  • Chủ nhiệm kiểm toán
  • Kiểm toán viên công chứng Việt Nam (CPA)
  • Thẩm định viên về giá

BÀ ĐỖ THỊ QUỲNH TRANG

  • Kiểm toán viên công chứng Việt Nam (CPA)
  • Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA)
  • Nguyên Trưởng ban Tài chính Tập đoàn Vingroup
  • Cố vấn

BÀ VŨ THỊ THANH THỦY

  • Chủ nhiệm kiểm toán
  • Kiểm toán viên công chứng Việt Nam (CPA)