Khách Hàng Tiêu Biểu

ViHa

Khách Hàng Tiêu Biểu

VIHA là một trong những công ty kiểm toán và tư vấn có uy tín với những kiến thức và kinh nghiệm làm việc sâu sắc về các hệ thống quản lý tại Việt Nam. Các khách hàng của chúng tôi rất đa dạng trong nhiều ngành nghề.

LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN

 • Công ty Cổ phần Locogi 13
 • Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nalico
 • Công ty Cổ phần Đầu tư PNG
 • Công ty TNHH Thương mại Phương Nam

LĨNH VỰC Y TẾ, SẢN XUẤT

 • Công ty Cổ phần Nha khoa Sentosa Việt Nam
 • Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Gia Lai
 • Công ty TNHH Thiết bị Khai thác Hầm Mỏ
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Vân Đồn
 • Công ty TNHH Phần mềm Vascom

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

 • Công ty TNHH MTV Xuất Nhập khẩu Viettel
 • Công ty Cổ phần Truyền thông và Hình ảnh Shoot Media
 • Công ty Cổ phần Xúc tiến Thương mại Hoàng Cầu FDI
 • Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Thái Sinh
 • Công ty Cổ phần Thương mại 545

LĨNH VỰC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

 • Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
 • Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang
 • Chuỗi Twitter Bean Coffee
 • Công ty TNHH MTV Hệ thống Ẩm thực Miên Di Gourmet
 • Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Nhật Trang

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 • Công ty Cổ phần Lam Sơn
 • Công ty Cổ phần Ðầu tư Xây dựng Dầu khí - 3C
 • Công ty Cổ phần Tân Phú Xuân
 • Công ty TNHH MTV Hưng Vượng Quảng Bình
 • Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng và Hạ tầng Delta

CHỦ ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG CƠ BẢN

 • Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3
 • Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4
 • Bộ Tư lệnh Quân khu 4
 • Bộ Tư lệnh Quân khu 5
 • Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai
 • Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
 • Bệnh viện Sản nhi Nghệ An
 • Sở Giáo dục tỉnh Nghệ An